Yerli Malı Belgesi
13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği” ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları:

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler
1.Dilekçe için tıklayınız
2.Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız
4.Taahhütname için tıklayınız
5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
Ek: Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız 

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.