Misyon,Vizyon, Politika ve Değerler

KALİTE POLİTİKAMIZ
-  Hizmet ve çalışmalarımızı mevzuata uygun, etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunmak,
-  İşletmelerin gelişmesine katkıda bulunmak için üye ve personel eğitimine önem vermek,
-  İlgili yasal mevzuata ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiğimiz mesleki kurallara uygunluktan taviz vermemek,
-  Ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine katkıda bulunmak için sürekli iyileştirmeye önem vermek,
-  Üyelerimizin ve personelimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır(AKTSO-PO-001 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/03).
 
 
MİSYON
Mevzuat kapsamında üyelerimizin kaynaklara nasıl ulaşılacağı, bilginin nasıl yönetileceği konusunda eğitim, bilgilendirme, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerini en iyi şekilde sunarak rekabet kapasitelerini dünya ölçeğinde arttırmak, sürdürülebilir başarıyı yakalamalarını sağlamak ve bu yolla potansiyel yatırımcıları teşvik etmek.
 
VİZYON
Ekonomik ve sosyal alanda gelişmiş, her türlü karar mekanizmalarında söz sahibi, dünya ölçeğinde rekabet edebilen, güçlü sanayiye sahip bir Akşehir.
(AKTSO-PO-001 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/03)
 
 
MALİ POLİTİKAMIZ
Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5174 Sayılı Kanunun Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamındaki gelirlerinden oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen kuruluş amaçlarını ve kalite politikası kapsamında oluşturulan stratejik ana hedeflere ulaşmak ve alt hedefleri gerçekleştirmek üzere;

-  İhtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak riskin en az olduğu alanda değerlendirmek,
-  Gelirlerimiz ve mevcut kaynaklarımızı bölgemizdeki üretimi ve istihdamı destekleyici yönde kullanmak,
-  Stratejik plan ve yıllık iş planımızdaki stratejik hedefler kapsamındaki faaliyetleri yıllık cari bütçeye göre yürütmek,
-  Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine göre mali faaliyet gösteren odanın; mali kaynaklarının yönetiminin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamak,
-  TOBB 5174 sayılı Kanun çerçevesinde yasal yolları kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını artırmaktır.(AKTSO-PO-002 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/02)
 
 
İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ
-  İletişim yöntemlerimizin etkinliğini sağlamak ve iletişim araçlarımızı iletişimde etkili olacak şekilde geliştirmek,
-  Üyelerimize tercih ve isteklerini doğrultusunda ulaşmak ve bilgi sağlamak,
-  Haberleşme yöntemlerimizde çağın gerektirdiği teknolojiyi araştırma ve iletişim araçlarını üyelerimizin yararına kullanmak,
-  Üyelerimize ve paydaşlarımıza, gerekli bilgiyi her zaman doğru ve zamanında ulaştırmak(AKTSO-PO-003 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/04).
 
 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
-  Doğru kişiyi işe alma ve elde tutmak,
-  Yasal şartların takip edilmesi ve uygulanması,
-  Personel memnuniyetini ön planda tutmak,
-  Personelin bilgi seviyesini ve becerisini artırma(AKTSO-PO-004 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/02).
 
 
BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ
-  Üyelerimize kesintisiz hizmet sunmak,
-  Varlıklarımızın güvenliğini sağlamak,
-  Bilgi güvenliği konusunda personelimizi bilinçlendirmek,
-  Odamızın imajını korumak(AKTSO-PO-005 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/02).
 
 
ÜYE İLİŞİKLİLERİ POLİTİKAMIZ
-  Üye memnuniyetini üst seviyede tutmak,
-  Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek,
-  Üye hizmet kalitemizi en üst seviyede tutmak,
-  Üye ilişkilerimizi sürekli geliştirmek(AKTSO-PO-006 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/02).
 
 
ŞİKÂYET POLİTİKAMIZ
-  Öneri, istek ve şikâyetler için kolay ve ulaşılabilir bir sistem sağlamak,
-  Şikâyetleri şeffaf, hızlı ve üye odaklı bir şekilde çözüme ulaştırmak,
-  Sistemlerimizin ve faaliyetlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
-  Şikâyetlerin değerlendirilmesinde yasal ve mevzuata dayalı uygulama ile üye beklentilerini sağlamak(AKTSO-PO-007 Rev. Tar. / No: 03.01.2023/02).
 
TEMEL DEĞERLER:

-Öncü olmak,
-Dürüstlük ve iş ahlakına inanmak,
-Yeniliğe açık olmak,
-Farklılık oluşturmak,
-Topluma ve çevreye duyarlı olmak,
-Sosyal sorumluluk bilincinde olmak,

 

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.